Teknologi Drone Dipercepat untuk Peta Pangkalan

Teknologi Drone Dipercepat untuk Peta Pangkalan
Bramor ppX drone and GPS Geodetic

Sehingga kini, teknologi drone berkembang pesat dan hampir semua sektor industri menggunakannya dalam operasi harian mereka. Perkembangan teknologi drone tidak dapat dipisahkan dari penggunaannya dalam bidang geospasial, yang membuat peta dasar.

Pada awalnya, proses pemetaan didominasi oleh kegiatan tinjauan tanah menggunakan teodolit dan jalan air. Kemudian, penggunaan kamera metrik digital yang dibawa oleh pesawat berawak dikembangkan, begitu juga dengan laser atau LiDAR yang mempunyai ketepatan yang sangat tinggi dalam mengumpulkan maklumat topografi, terutama di kawasan yang memiliki tumbuh-tumbuhan.

Namun, lanskap Indonesia yang luas menjadikan pekerjaan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk menyediakan peta dasar berskala terperinci menjadi sukar. Ini disebabkan oleh bilangan penyedia perkhidmatan yang terhad yang mampu menyediakan peralatan untuk tinjauan. Alat tinjauan ini biasanya memerlukan modal, kos operasi dan waktu yang sangat tinggi.

Sebaliknya, keperluan pemerintah untuk peta asas terperinci semakin meningkat. Peta asas tidak hanya digunakan untuk perancangan dan perlesenan ruang. Peta asas juga diperlukan untuk pengurusan bencana alam, pengurusan sumber semula jadi dan bahkan untuk pencapaian Matlamat Pembangunan Lestari.

 

 

 

 

 

TAGS : Tekno Teknologi Drone Dipercepat untuk Peta Pangkalan